Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek

Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Elzenhoek is een fijne, katholieke school waar kinderen zelfstandig en in samenwerking met elkaar leren en leven. Gezamenlijkheid en zinvolheid zijn onze kernwaarden.

Ons motto is: “Samen als school, als kind uniek”.

Op De Elzenhoek hechten we grote waarde aan samenwerking. Deze samenwerking zorgt voor verbondenheid en kracht.We leren van en met elkaar. Hierin is vertrouwen in jezelf en in de ander een belangrijke basis. We werken op basis van gelijkwaardigheid samen met ouders. Binnen d groep krijgen kinderen het vertrouwen en de ruimte om op hun unieke manier te dromen en te ontwikkelen. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces op sociaal-emotioneel én op cognitief gebied. We vinden het belangrijk dat wat we doen zinvol is. Leerkrachten zijn zich bewust van de belangrijke rol die zij spelen in het leven van het kind. Bij de keuzes die gemaakt worden, staat, binnen de mogelijkheden, altijd het belang van het kind voorop.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Broekwegzijde 192
2725 PE Zoetermeer

Telefoon:
0793316321
Website:
www.elzenhoek.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@elzenhoek.unicoz.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Interim directeur

Jos van Teunenbroek & Bianca Andeweg

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8884
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer


Foto-impressie