Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool de Wilgeroos

Rooms Katholieke Basisschool de Wilgeroos

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste ouder(s)/verzorger(s) en andere geïnteresseerden,  

Namens het team heet ik u van harte welkom op de Wilgeroos!  Wij zijn een gastvrije buurtschool, onze school is verbonden met het Buurthuis Wijk en Duin waarin de ontwikkeling van de kinderen van 2-12 jaar centraal staat.  We zijn vol enthousiasme begonnen aan een nieuw schooljaar!

Wanneer u een oriënterende ouder bent, dan hopen wij dat deze 'gids' u een duidelijk beeld geeft over hoe het onderwijs er op de Wilgeroos uitziet. U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek en om kennis te komen maken met onze school.  

De basisschoolperiode beslaat een belangrijk deel van het dagelijks leven van uw kind. De school is de plek waar uw kind het grootste deel van de week doorbrengt en waar uw kind voor een deel wordt gevormd. Elk kind ontwikkelt zich van kleuter in groep 1 tot zelfstandige puber eind groep 8. Deze hele periode zijn wij samen, u als ouder(s) en wij als school, partners die samenwerken om uw kind datgene mee te geven dat voor zijn of haar ontwikkeling en deelname aan de maatschappij belangrijk is.

Deze schoolgids is een middel om uit te leggen wat wij hierbij belangrijk vinden en waar onze verantwoordelijkheid ligt. We leggen uit hoe we onze tijd besteden, waar we de accenten leggen en waar we als school naartoe willen groeien. Ook leggen we verantwoording af over het afgelopen schooljaar en beschrijven we hoe we aan de kwaliteit van het onderwijs blijven werken. 

Deze schoolgids is geschreven door ouder(s), teamleden en directie van onze school. Het is dus een gezamenlijk product.  Als aanvulling op deze schoolgids verschijnt er elk schooljaar een aparte kalender. Hierin vindt u de data van vrije dagen, studiedagen, feesten, activiteiten en vakanties, voor zover deze al bekend zijn. Wijzigingen en aanvullingen krijgt u via de nieuwsbrief die eens per maand uitkomt. Via De Wilgeroos App krijgt u dagelijks berichten over de school.

De schoolgids wordt aan het begin van dit schooljaar digitaal per e-mail en via de website van de school aangeboden aan alle ouder(s) van onze school en tijdens het schooljaar aan belangstellende ouder(s) die informatie willen over De Wilgeroos als zij een school zoeken voor hun kind.  

Wij hopen dat u deze gids met plezier leest en dat u voldoende informatie krijgt over onze school. Als u informatie mist of als u meer informatie wilt, dan hoop ik dat u dit met ons wilt delen. Opmerkingen en/of aanvullingen stellen we heel erg op prijs.  

Mede namens het team, de kinderen, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad,

Vrolijke groet, 

Nathaly de Vries, directeur 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Wilgenhoflaan 2
1944TD Beverwijk

Telefoon:
0251221114
Website:
www.wilgeroos.nl
E-mailadres:
directie@wilgeroos.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Nathaly de Vries

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Fedra

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
3309
Website:
www.fedra.nl

Samenwerkingsverband

Stichting SWV Passend Onderwijs IJmond


Foto-impressie