Scholenopdekaart

Het Lichtbaken

Het Lichtbaken

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Het Lichtbaken is een open katholieke basisschool midden in de wijk Nieuw Waldeck. Wij zijn een school voor de hele wijk, waar iedereen zich thuis kan voelen in een vertrouwde, veilige en open omgeving. De school ligt rustig in een mooie groenstrook en heeft ruime en veilige speelplaatsen. Naast de basisschool ligt wijkcentrum de Geest, een welzijnsaccommodatie van VOOR/Welzijn. In de Geest bevindt zich peuterleerplek Schuitje Varen. Deze leerplek vormt samen met de basisschool Het Lichtbaken een voorschool.  

Wij investeren in de ouders, alle partners in de wijk en de omgevingsfactoren van de kinderen om zo de ontwikkeling (cognitief en sociaal) van de kinderen te optimaliseren. Wij willen de kinderen voorbereiden op de samenleving van nu en van morgen en ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en democratische burgers, die aandacht en zorg hebben voor de wereld om hen heen

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma De Vreedzame School. Zo hebben we aandacht voor een positief schoolklimaat.

De school heeft zicht op de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen en speelt hier zo goed mogelijk op in. De medewerkers zijn echte professionals die hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling (cognitief en sociaal) en de opvoeding van de kinderen en aan het vernieuwen van het onderwijs. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen.

Het team staat  voor ‘Plezier, Samen en Kwaliteit’.  

Sinds begin 2014 zijn wij een Brede Buurtschool.  

Het schoolgebouw bestaat uit 10 lokalen, een gymzaal en een ruime centrale hal.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Georges Bizetstraat 21
2551ZC Den Haag

Telefoon:
0703239522
Website:
www.bshetlichtbaken.nl
E-mailadres:
info@lichtbaken.lucasonderwijs.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Annemarie Smits

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
81
Aantal leerlingen:
34979
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)


Foto-impressie