Scholenopdekaart

Openbare Basisschool Merlijn

Openbare Basisschool Merlijn

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit schoolvenster biedt u inzicht in onder andere de resultaten van OBS Merlijn in Nieuw-Vennep. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en OBS Merlijn. Wij nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Regelmatig wordt er meer informatie over de school toegevoegd.

Onze slogan is: Samen werken aan samenwerken

OBS Merlijn is een school met een warm hart voor kinderen, ouders, onderwijsgevenden en wijkbewoners. Een school waar leerkrachten een vertrouwde sfeer scheppen en dagelijks het beste van zichzelf geven om kinderen uit te dagen tot leren. Betrokkenheid, actieve lessen, motivatie en waardering zijn daarbij sleutelwoorden. De wijk speelt een belangrijkerol in de ontwikkeling van onze kinderen. Vanuit deze gedachte zijn ook ouders en buurtbewoners doelgroep voor Merlijn en haar activiteiten. Dat kan door ontmoetingsplek te zijn, maar ook door een betere omgeving te creëren voorkinderen, ouders en hun leefwereld. Vandaar ook dat wij binnen de brede school zeggen: “It takes a village to raise a child”.

Merlijn is onderdeel van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (Sopoh). In Getsewoud-Zuid staat basisschool ‘t Joppe. Ook zij vallen onder deze stichting.  Dit schooljaar intensiveren wij onze samenwerking en oriënteren ons op een eventuele fusie met ’t Joppe. Het lerarentekort neemt toe, ook op Merlijn hebben wij direct de gevolgen daarvan kunnen ervaren. Inval is in geval van ziekte steeds lastiger. Een kleinere school als Merlijn realiseert zich dat juist een kleine school extra kwetsbaar is en minder handen vrij heeft om zieke leerkrachten op te vangen. Zo gaan we voor kwaliteit en meer zekerheid.   

Contactgegevens

Sarabande 9
2152TB Nieuw-Vennep

Telefoon:
0252688008
Website:
www.obsmerlijn.nl
E-mailadres:
directie@obsmerlijn.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ingrid Op de Laak

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
4633
Website:
www.sopoh.eu

Samenwerkingsverband

SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer


Foto-impressie