Scholenopdekaart

School voor Speciaal Basisonderwijs Dr JP Heije

School voor Speciaal Basisonderwijs Dr JP Heije

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De dr. JP Heijeschool is een openbare school voor Speciaal Basisonderwijs en valt onder de stichting Sopoh. Voor de ouders van leerlingen die naar het Speciaal Basisonderwijs zijn verwezen is het belangrijk te weten wat men van de school kan verwachten en wat dit voor hun kind kan betekenen. Het is in het bestek van deze gids jammer genoeg niet mogelijk de sfeer van onze school weer te geven. Het is juist die speciale sfeer waarmee we ons willen profileren. Mocht u onze school nog niet bezocht hebben, dan nodigen wij u bij deze van harte uit. Met deze schoolgids helpen wij u in ieder geval op het gebied van de zakelijke informatie een beetje op weg.  

Het logo van de school bestaat uit een vlieger die zijn draad tussen de letters van de naam van de school heeft hangen. Waarom een vlieger? De vlieger symboliseert vrijheid en is speels. De draad zorgt voor verbondenheid met de school, maar de draad is flexibel. Waar het kan zullen we de draad laten vieren en waar dat (nog) niet kan, zullen we de draad voor de veiligheid en de structuur goed vasthouden. De vlieger kan ook verschillende kanten op, afhankelijk van de wind. Dit staat symbool voor de verschillende capaciteiten van onze leerlingen. We spelen in op hun sterke kanten en ondersteunen de minder sterke kanten. Kortom: de vlieger staat voor de manier waarop wij met de kinderen werken!  

Twee keer per jaar kijken wij hoe de leerling is vooruitgegaan. Dit leggen wij naast de prognose die we de periode  daarvoor hebben gesteld. Halen we uit de leerling wat er in zit? Wat heeft de leerling nodig om verder te kunnen ontwikkelen? We kijken hierbij naar de individuele leerling. Wij willen natuurlijk ook graag weten hoe wij het als school doen. Op basis van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem kunnen wij op individueel niveau en op schoolniveau analyses maken. We kunnen zien waar ons onderwijs effectief of minder effectief is en hoe we ons aanbod kunnen versterken. Wij richten ons op de hoofdvakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wat we kunnen betekenen met de praktische vakken. 

Wij krijgen tussentijds vaak leerlingen aangemeld en bij de verdeling van de nieuwe leerlingen over de groepen wegen we de organisatie en leerling belangen zorgvuldig af.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Prins Hendriklaan 30
2132DR Hoofddorp

Telefoon:
0235616577
Website:
www.sbojpheijeschool.nl
E-mailadres:
directie@jpheijeschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

M.T.Burger

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
4633
Website:
www.sopoh.eu

Samenwerkingsverband

SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer


Foto-impressie