Kindcentrum De Wegwijzer

Harm Tiesingstraat 74 9571 AZ 2e Exloërmond

  • Op ons kindcentrum bieden we opvang en onderwijs aan van 0 tot 13 jaar en bieden we onderdak aan een logopedistenpraktijk.
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wegwijzer
  • Wij zijn een Positive Behavior Support school. We werken vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Het team

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 ziet de leeftijdsopbouw van ons team er als volgt uit:

2 teamleden in de leeftijdscategorie van 20-30 jaar.

1 teamlid in de leeftijdscategorie van 30-40 jaar.

3 teamleden in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar.

3 teamleden in de leeftijdscategorie van 50-60 jaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof van het personeel wordt opgevangen door een vervanger uit de vervangingspool van onze stichting.

Indien er geen vervanger beschikbaar is, dan kijken we of er intern iemand beschikbaar is om de groep op te vangen. Indien dat niet het geval is, dan zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. Incidenteel zal er een groep naar huis gestuurd kunnen worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem. Alle groepen zijn combinatiegroepen, bestaande uit twee groepen. Bijvoorbeeld groep 1/2, 3/4 etc. We werken op school met een onderwijsassistente die ondersteuning biedt voor alle groepen. 

Op de maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdag en de donderdagmiddag werken we met de combinatiegroepen 3/4/5 en 6/7/8. De middagen gebruiken we vooral voor het werken in projecten. Ook vinden de gymlessen plaats op de dinsdagmiddag en de woensdag. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Bij het plaatsen van kinderen kijken we welke zorg het kind nodig heeft. Vervolgens kijken we naar de zorgzwaarte in de groep. Is de zorg te hanteren voor de groep en de leerkracht dan is de leerling welkom. Elke situatie wordt opnieuw bekeken. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven