Scholenopdekaart

OBS De Border

OBS De Border

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van openbare basisschool De Border in de wijk Nieuwland. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Watersteeg 87
3824EL Amersfoort

Telefoon:
033-4565307
Website:
obsdeborder.nl
E-mailadres:
info.border@meerkring.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Erwin Hiddingh

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Meerkring O.P.O. Amersfoort

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
4018
Website:
www.meerkring.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO De Eem