Scholenopdekaart

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Noord)

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Noord)

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt!

De Dolfijn is de innovatieve school die deel uit maakt van het Integraal Kind Centrum "Sterrenwacht". De afgelopen 4 jaar is onze school hard gegroeid. Het gebouw van De Dolfijn zal in het schooljaar 2020-2021 een grote interne renovatie ondergaan. Het is een school met een grote diversiteit w.b.: talent, niveau, nationaliteit, godsdienst en cultuur. Wij maken gebruik van deze diversiteit bij de inrichting van ons onderwijs. Sinds 1 september 2019 is de Dolfijn een gecertificeerd Microsoft Showcase School. (hiervan zijn er maar 7 in Nederland)

  • Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en waarderen en ontwikkelen het talent van ieder kind.
  • Wij maken ook deel uit van de Brede School in Noord.
  • Wij leren kinderen "21e eeuwse vaardigheden" zoals onderzoekend leren, samenwerking, presenteren enz.
  • Koken is ook geïntegreerd in het lesprogramma; starten met een digitale talentenmap)
  • Vanaf groep 5 geven wij Engelse les, zodat kinderen met voldoende Engelse kennis en vaardigheden de school verlaten na groep 8
  • Wij betrekken ouders waar mogelijk bij het onderwijsleerproces (ouderbetrokkenheid) en hanteren als communicatie platform "Parro".

Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn naar onze school, dan kunt u altijd even langs komen of bellen.(078-6126506 of 0623257148)

Download de schoolgids

Contactgegevens

Laurensvliet 22
3331HW Zwijndrecht

Telefoon:
078-6126506
Website:
www.obsdedolfijn.nl
E-mailadres:
mike.mastwijk@ozhw.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
9095
Website:
www.ozhw.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden


Foto-impressie