Scholenopdekaart

Lukasschool - daltononderwijs

Lukasschool - daltononderwijs

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste ouders en verzorgers,

De basisschool is een belangrijke periode in het leven, voor uw kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7520 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en de meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. De Lukasschool is een gecertificeerde daltonschool en heeft deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze school gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders van wie de kinderen nu al op onze school zitten. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en over de resultaten die wij behalen.

De schoolgids is een jaarlijks uitwerking van het schoolplan voor ouders en leerlingen. Deze schoolgids bevat informatie over de doelen van onze school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop de onderwijstijd wordt benut en de rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag.

Als onderdeel van deze schoolgids verschijnt aan het begin van een nieuw schooljaar de schoolkalender, waarin alle praktische informatie staat over de school. Ook het pestprotocol, de gedragscode en het schoolondersteuningsprofiel behoren tot de documenten, die laten zien waar onze school voor staat.

Van actuele zaken houden wij u op de hoogte via ons digitaal informatiesysteem Parro, onze website en via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Naast de wettelijke verplichten om u via de schoolgids te informeren, vinden wij het belangrijk dat u, als ouders, goed op de hoogte bent van onze werkwijze en de manier waarop wij het onderwijs verzorgen voor uw zoon of dochter. Wij delen met u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding eb willen daarin graag een goede partner zijn.

Deze schoolgids kan door ouders gedownload worden en is op aanvraag beschikbaar in papieren versie via de directie van onze school. De schoolgids wordt ieder jaar na vaststelling door het bevoegd gezag en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) uitgereikt.

We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig bent naar onze school en een afspraak maakt voor een oriënterend gesprek en rondleiding. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze aan ons!

Laat het schooljaar 2019-2020 een fijn en uitdagend jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen! Schoolleiding, leerkrachten en het bestuur van de Lukasschool wensen u veel informatief leesplezier en een leerzame en mooie schooltijd!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Osdorper Ban 134
1069ZR Amsterdam

Telefoon:
0206190966
Website:
www.lukasschoolamsterdam.nl
E-mailadres:
lukas.directie@askoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
9247
Website:
www.askoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie