Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool Eben Haezer

Christelijke Basisschool Eben Haezer

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Christelijke Basisschool Eben Haezer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Greatebuorren 13
9036ME Menaam

Telefoon:
0518452000
Website:
www.ehaezer.nl
E-mailadres:
ebenhaezer@cbo-nwf.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

S. Sijbesma

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2215

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101