Scholenopdekaart

ikc Prins Johan Friso

ikc Prins Johan Friso

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van ikc Prins Johan Friso. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Grettingalaan 43
8862ZA Harlingen

Telefoon:
0517430583
Website:
www.cbsprinsjohanfriso.nl
E-mailadres:
pjf@cbo-nwf.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

J. Blank

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2215

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie