Scholenopdekaart

Archipelschool Frans Naerebout

Archipelschool Frans Naerebout

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Archipelschool Frans Naerebout. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Dit schoolvenster wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Grote Markt 1
4381JB Vlissingen

Telefoon:
0118-441122
Website:
fransnaereboutschool.nl
E-mailadres:
fransnaereboutschool@archipelscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Nicole Dieleman

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2602
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Walcheren