Scholenopdekaart

Archipelschool het Talent

Archipelschool het Talent

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jeelo
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Archipelschool het Talent. De school is ontstaan na samenvoeging van de locaties Dolfijnenburch en Uilenburch per 1-8-2016. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor actuele informatie wordt hierbij verwezen naar de website van de school.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Generaal Hakewill Smithlaan 15
4333BW Middelburg

Telefoon:
0118-650408
Website:
www.hettalent.info
E-mailadres:
talent@archipelscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Henk Weemaes

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio