Scholenopdekaart

Archipelschool De Branding

Archipelschool De Branding

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Openbare basisschool de Branding is een Archipelschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op basis van een helder profiel en een sterke onderlinge verbondenheid verzorgen de Archipelscholen ieder voor zich en gezamenlijk kwalitatief, toekomstgericht, kindgericht en maatschappijgericht onderwijs.

De Branding is een openbare basisschool, die door iedereen bezocht kan worden in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging. Ieder kind tussen 4 en 12 jaar is welkom. We gaan ervan uit dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spelen en leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. We willen graag het volgende bereiken:• dat kinderen een positieve kijk en houding hebben t.o.v. de samenleving;• dat zij zich weerbaar weten op te stellen;• dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt;• dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.Belangrijk is dat het kind bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt zichzelf kan blijven. Het moet de dingen op zijn eigen wijze kunnen hanteren en opnemen om ermee aan zichzelf te bouwen. Zo ontstaat een begin van vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Bouwen Ewoutstraat 51
4381PP Vlissingen

Telefoon:
0118441111
Website:
www.obsdebranding.net
E-mailadres:
brandingbe@archipelscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie