Scholenopdekaart

Archipelschool De Omnibus

Archipelschool De Omnibus

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

"De Omnibus" is een openbare school voor primair onderwijs. Dat wil zeggen dat alle kinderen worden toegelaten en dat wij ieders mening respecteren. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor mensen van verschillende geloofs- en levensovertuiging. Een kenmerk van een openbare school is dat alle bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk zijn. De school wordt bestuurd door de Stichting Archipel Scholen. 

Onze missie is om kinderen goed onderwijs te geven in een uitdagende, respectvolle, sociale en veilige omgeving. Er is veel aandacht voor het kind als individu. Dit houdt in dat wij het kind centraal stellen.

De Omnibus is gelegen in de wijk Bossenburgh. De kinderen die deze school bezoeken komen voornamelijk uit Bossenburgh maar ook uit de omliggende wijken.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Slangenburg 1 - 3
4385HT Vlissingen

Telefoon:
0118490330
Website:
www.de-omnibus.com
E-mailadres:
omnibus@archipelscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio