Scholenopdekaart

Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Openbaar

De Tweemaster-Kameleon is een openbare basisschool (Archipel Scholen) waar we volgens het Dalton-concept de kinderen opvangen in nu nog twee gebouwen. Op korte termijn zal nieuwbouw de huidige gebouwen vervangen.

In het gebouw Kameleon krijgen alle kinderen in de groepen 1 tot en met 4 les, in het gebouw Tweemaster zijn de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gehuisvest. 

Zelfstandigheid en plannen, coöperatief samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen, effectief organiseren en reflecteren op je eigen handelen zijn de belangrijkste kenmerken van het Dalton-concept.

Binnen de school zijn meerdere SterQ!-groepen geïntegreerd voor hoogbegaafde / excellente leerlingen.

De school ontving in januari 2015 als een van de 36 basisscholen het predicaat "Excellente School" en in 2018 beoordeelde de inspectie onze school als "goed" (wat een voorwaarde is om ook komend schooljaar het predicaat weer te krijgen).

Download de schoolgids

Contactgegevens

Jan de Priesterstraat 4
4388CH Oost-Souburg

Telefoon:
0118490187
Website:
www.tweemaster.info
E-mailadres:
tweemaster-kameleon@archipelscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ruud Hoogesteger

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie