Scholenopdekaart

Samenwerkingsschool De Lonneboot

Samenwerkingsschool De Lonneboot

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenwerking

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van samenwerkingsschool De Lonneboot, als zelfstandige nevenvestiging in administratieve zin gekoppeld aan De Vossenburch te Middelburg. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De inhoud van dit SchoolVenster wordt regelmatig bijgewerkt.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Van Akenstraat 1
4339BR Nieuw- en Sint Joosland

Telefoon:
0118601477
Website:
www.delonneboot.nl
E-mailadres:
lonneboot@archipelscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie