Scholenopdekaart

Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut

Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenwerking Opb., PC

Voor u ligt de schoolgids van Samenwerkingsschool Veerse Stijl De Lispeltuut Oostkapelle. Hierin verstrekken wij informatie over zaken die voor u van belang zijn om te weten.
Deze gids is bedoeld voor ouders(s) / verzorger(s) die al voor onze school hebben gekozen én voor de ouder(s) /verzorger(s) die nog op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren).

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. We hopen dat de periode die uw kind op onze school doorbrengt een fijne periode is waarbij wij als educatieve partners samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind(eren).

Namens het team.

Tinta Hendriks

Directeur Archipelschool De Lispeltuut

Download de schoolgids

Contactgegevens

Torenstraat 29
4356BG Oostkapelle

Telefoon:
0118586191
Website:
www.lispeltuut.net
E-mailadres:
lispeltuut@archipelscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Tinta Hendriks

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio