Scholenopdekaart

Archipelschool De Sprong

Archipelschool De Sprong

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster geeft u informatie over Archipelschool De Sprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Sprong is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Binnen de kernwaarden ‘kind- toekomst- resultaat- samenwerkings- en maatschappijgerichtheid’ van de Archipelscholen, richt onze school zich op de brede ontwikkeling van leerlingen waarbij kernvakken als taal en rekenen scherp in het oog worden gehouden en een veilig en warm pedagogisch klimaat als basis dient.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Biggekerksestraat 2
4371EZ Koudekerke

Telefoon:
0118551918
Website:
www.archipelschooldesprong.nl
E-mailadres:
sprong@archipelscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Mirjam Rutte

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie