Scholenopdekaart

CBS de Regenboog

CBS de Regenboog

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Regenboog is een school voor christelijk basisonderwijs.

Leerlingen ervaren dat rust, respect en regelmaat, belangrijke waarden zijn op De Regenboog. Vanuit deze waarden willen wij kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Dit doen wij door in te zetten op goed reken- en taalonderwijs en daarnaast de kinderen te leren over de wereld om hen heen. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en werken daarom aan een veilig schoolklimaat. Wij willen dat doen met behulp van de kanjertraining.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Mars 1b
9602KZ Hoogezand

Telefoon:
0598321031
Website:
www.cbsderegenbooghoogezand.nl
E-mailadres:
directiecbsderegenboog@vcomog.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

VCO Midden- en Oost-Groningen

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
2351
Website:
www.vco-middenenoostgroningen.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01


Foto-impressie