Scholenopdekaart

Jan Ligthartschool Driecant

Jan Ligthartschool Driecant

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Welkom op het schoolvenster van de Jan Ligthartschool Driecant.

Onze school is een Bijzonder Neutrale school. Dat wil zeggen: alle kinderen zijn hier in principe van harte welkom en er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, sekse en geaardheid. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Jan Ligthart was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd van een lagere school in de Schilderswijk van Den Haag en als schrijver van artikelen en boeken. Zijn uitgangspunt was: “De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst”. Vanuit deze gedachte geven wij ons onderwijsvorm.

Missie

“Onderwijs is voelen, denken en doen. Dat doe je met je Hart, Hoofd en Handen.”

Ambitie

Opbrengstgericht werken is langzamerhand een begrip met inhoud geworden. We moeten op zoek naar de juiste balans tussen aandacht voor de cognitieve vakken en de creatieve en sociale vakken. Een kind moet zich goed voelen in zijn omgeving, dat bevordert zijn ontwikkeling. Naast het verbeteren van de prestaties stellen we voor onszelf ook doelen op het gebied van de sociaal/emotionele- en creatieve ontwikkeling.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Dalemdreef 25
5035LZ Tilburg

Telefoon:
0134557816
Website:
www.jldriecant.nl
E-mailadres:
driecant.directeur@janligthart.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marion van Herk

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
1338
Website:
www.janligthartgroeptilburg.nl

Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs PO 30-04


Foto-impressie