Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool Op Dreef

Christelijke Basisschool Op Dreef

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

CBS Op Dreef is een school voor alle kinderen. Bij CBS Op Dreef staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Molenstraat 46
4311ED Bruinisse

Telefoon:
0111481593
Website:
www.cbsopdreef.nl
E-mailadres:
info@cbsopdreef.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. bevordering Chr. Onderw. te Bruinisse

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
118
Website:
www.cbsopdreef.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie