Scholenopdekaart

Nautilus Flevohof

Nautilus Flevohof

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Nautilus Flevohof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Soembawastraat 63
1095VZ Amsterdam

Telefoon:
0206656723
Website:
nautilusflevohof.nl
E-mailadres:
info.nautilusflevohof@amosonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7635
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie