Scholenopdekaart

De Voorhof en De Veste

De Voorhof en De Veste

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Voorhof en De Veste. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Toereppel 21 / Spaans Leger 31
1602KG Enkhuizen

Telefoon:
0228314808
Website:
www.hetmozaiek-enkhuizen.nl
E-mailadres:
voorhof@kopwerk.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Kopwerk

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
2926
Website:
www.kopwerk.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop