Scholenopdekaart

Basisschool De Boogerd

Basisschool De Boogerd

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het Schoolvenster van basisschool De Boogerd

Wij zijn een kleine school in het dorp 't Goy met een grote en groene speelruimte voor alle leerlingen. Binnen onze school is veel aandacht voor ieder kind. Met instructiegroepen en een dag- en weektaak willen we onze leerlingen een goede basis bieden om ze zelfstandig en zelfbewust te maken. We besteden veel aandacht aan de hoofdvakken rekenen, lezen en taal. Persoonlijk leren staat hierbij centraal.

Wilt u meer weten of heeft u vragen/opmerkingen?  Neem contact met ons op via de mail directie@rk-deboogerd.nl of via de telefoon 030-6011614. U bent altijd welkom voor een rondleiding en een gesprek.

Fectio: het bestuur

Het bestuur van Fectio wordt gevormd door één bestuurder-directeur, Rob Boerman.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, op het gebied van personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, ICT, huisvesting en financiën. Hij wordt geadviseerd door het team van directeuren van de 12 scholen.

Op specifieke onderwerpen gebeurt dat door medewerkers van het bestuursbureau.

Daarnaast informeert de bestuurder de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De bestuurder bezoekt regelmatig de scholen om zodoende op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen Fectio. Eenmaal per jaar gaat hij op schoolbezoek en heeft een gesprek met het schoolteam.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder?

Dat kan via telefoonnummer: 030-6381121. Of via mail: info@ksfectio.nl

Download de schoolgids

Contactgegevens

Beusichemseweg 118
3997ML 't Goy

Telefoon:
0306011614
Website:
www.rk-deboogerd.nl
E-mailadres:
directie@rk-deboogerd.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Katholieke Scholenstichting FECTIO

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2769
Website:
www.ksfectio.nl

Samenwerkingsverband

Profi Pendi


Foto-impressie