Scholenopdekaart

De Poolster

De Poolster

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Openbaar

De Poolster is een Daltonschool, in september 2015 is certificering voor 5 jaar verlengd.

Onderwijs en methodiek wordt geijkt aan de daltonprincipes: zelfstandigheid,· verantwoordelijkheid,· samenwerking,· reflectie,·   effectiviteit/doelmatigheid en  borging

Samen leren Een Daltonschool is een leeromgeving waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op natuurlijke wijze samenwerken en leren. Door je eigen leerproces te delen en die van de ander op je te nemen, ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid.  Verantwoordelijkheid die nodig is om lesstof eigen te maken. Eigenaar zijn van je leerproces Door samen te zoeken naar vaardigheden, aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie en het aangeboren onderzoekend vermogen van kinderen, brengen wij de ontwikkelbehoefte in kaart. In deze werkwijze is het de leerling die stuurt en eigenaar wordt van zijn leerproces. Leerkrachten helpen hierbij, in de rol van vraagbaak of materiedeskundige, maar vooral als coach. Een coach die door oefening en feedback leert te reflecteren totdat je het uiteindelijk zelf kunt. Instructie op maat wordt gegeven aan groepen leerlingen die op hetzelfde niveau werken.  Niveaus zijn een som van kennis en cognitieve mogelijkheden.

Modern en kritisch Zelfstandig en verantwoord burgerschap vereist meer dan alleen schoolse vaardigheden. 21e-eeuw vaardigheden, als probleemoplossend en creatief kunnen denken zijn essentieel voor de generatie die nu naar onze school gaat. Wij geloven in het belang van oefening en experiment. Aanbieden van Techniek, ICT, debatteren en filosoferen, biedt kansen om verschillende vaardigheden tegelijk in te zetten. Zo  werken we naar ontdekkend en ervarend leren en slaan we een brug naar het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding.

Contactgegevens

Plejadenplein 40
1033VL Amsterdam

Telefoon:
0206315870
Website:
www.daltonschooldepoolster.nl
E-mailadres:
directie.depoolster@innoord.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4149
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie