Scholenopdekaart

De Vliekotter

De Vliekotter

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenwerking Opb., PC

Beste bezoeker,

Op deze pagina's vindt u een weergave van de basisgegevens van basisschool De Vliekotter schooljaar 2020-2021. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie én van de school. Waar nodig hebben wij een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze gids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die op onze school zitten. Ook wordt deze gids gebruikt door ouders/verzorgers om te komen tot de juiste schoolkeuze voor hun kind. In de schoolgids vindt u informatie over de werkwijze op onze school. Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als ouder/verzorger van belang is.

Op onze website www.vliekotter.nl vindt u de meest actuele kalender. Tussendoor kunnen er immers wel eens zaken wijzigen. Wij willen u dan ook vragen de website goed in de gaten te houden. Daarnaast ontvangt u eens per twee weken via Parro (communicatie app waarmee we ouders kunnen bereiken) een nieuwsbrief van de school. Verder kunt u ook via Parro nieuws uit de groepen verwachten. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Nieuwe ouders/verzorgers nodigen we graag uit voor een rondleiding.

Mocht u nog verdere informatie willen, dan bent u van harte welkom om uw vragen te stellen.

Wij willen u veel plezier wensen bij het doorlezen van de schoolgids. We blijven een school in ontwikkeling, daarom nodigen wij u van harte uit met vragen en of opmerkingen naar ons toe te komen. 

Namens het team van De Vliekotter, Floor Daemen (directeur)

Voorwoord namens het bestuur:

Beste ouders/verzorgers,

Dit is de nieuwe schoolgids van de school van uw kind. U vindt er allerhande zaken en afspraken over de school die van belang kunnen zijn bij elkaar. Handig om af en toe te raadplegen als u vragen heeftover de organisatie of de inhoud van het onderwijs. Of om open te slaan als u op zoek bent naar een nummer of een naam.

Het jaar dat we achter ons laten was op vele fronten een bijzonder jaar. Daarop terugblikken is misschien niet gebruikelijk in een schoolgids. Toch doen we het dit jaar. Allereerst om alle ouders/verzorgers en collega’s te bedanken voor de enorme inzet, zodat het leren zo veel mogelijk door kon gaan in de tijd dat de scholen grotendeels dicht waren.En daarna bij het maken van een nieuw evenwicht, toen de scholen weer (gedeeltelijk) open mochten en de anderhalve meter van kracht bleef. Het was prachtig om te zien hoe we elkaar- weliswaar op afstand - toch vast hielden in deze crisisperiode en hoe flexibel en vitaal we in deze periode als scholen en samenleving voor de dag konden komen!Het werd, naast natuurlijk een zorgelijke tijd, zeker ook een leerzame tijd. Bent u benieuwd naar wat we geleerd hebben en wat we graag meenemen naar ‘het nieuwe normaal’, kijk dan na het zomerreces in het Onderstroom magazine van Kopwerk/Schooltij.

Vlak voor de Corona uitbraak kregen we een vierjaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie, met als mooie uitkomst de bevestiging dat het goed zit met onze kwaliteit! Ook is het mooi om te zien dat we door de hele organisatie steeds meer in dezelfde taal over kwaliteit spreken en handelen.Wij zijn trots op de resultaten die in het rapport staan. De inzet van de collega’s op de scholen en op‘t kantoor is gezien en beloond! Het rapport staat op de site van de school en op de site van Kopwerk en Schooltij. Met dit rapport als steun in de rug, pakken we met plezier de uitdaging op om verder te bouwen aan de kwaliteit van onze scholen en onze organisatie. Daarmee kijken we ook vooruit naar het komend schooljaar.

We wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en alle collega’s op school een leerzaam, fijn en bovenal gezond schooljaar 2020-2021 toe.

John Decker en Jan Bot, bestuurders Kopwerk en Schooltij.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Vliestraat 26
1794AV Oosterend (Noord-Holland)

Telefoon:
0222318903
Website:
www.vliekotter.nl
E-mailadres:
vliekotter@schooltij.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

F. Daemen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Schooltij

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
407
Website:
www.schooltij.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO


Foto-impressie