Scholenopdekaart

OBS De Kloetingseschool

OBS De Kloetingseschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het schoolvenster van De Kloetingseschool te Kloetinge.

Het uitgangspunt van onze school is, dat kinderen slechts kunnen leren als zij zich veilig voelen thuis, op school, bij de leerkracht en bij de andere kinderen. Een enthousiaste houding van de leerkracht is hierbij van groot belang, evenals een ondersteunende rol van u als ouder. Het team draagt actief bij aan het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Wij begeleiden de kinderen op een positieve, duidelijke en consequente manier.

Coöperatieve werkvormen: Dagelijks worden coöperatieve werkvormen doelgericht ingezet in verschillende lessen. Door het creëren van interactie versterken we de betrokkenheid van de leerlingen en versterken ze tevens elkaar. Sociale vaardigheden als luisteren en complimenteren worden aangeleerd.


Download de schoolgids

Contactgegevens

Groenedaal 1
4481BK Kloetinge (Gem. Goes)

Telefoon:
0113214519
Website:
www.kloetingseschool.nl
E-mailadres:
kloetingseschool@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ron Meuldijk

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk onderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
1020
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie