Scholenopdekaart

Kind Centrum Werelds

Kind Centrum Werelds

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Openbaar

Kindcentrum Werelds biedt 5 dagen per week een compleet dagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. We doen dit vanuit een gedeelde visie op een goede dagbesteding voor kinderen. Daarnaast is het voor ouders heel praktisch, omdat zij hun kinderen naar één locatie kunnen brengen. Kindcentrum Werelds biedt een breed aanbod bestaande uit kinderdagopvang, een peuterclub, basisschool en buitenschoolse opvang. In ons Kindcentrum zijn de grenzen tussen onderwijs en opvang, spelen en leren en taken van de leerkracht en pedagogisch medewerker vervaagd. Dit maakt het mogelijk een doorgaande leerlijn te bieden die bijdraagt aan een evenwichtige en ononderbroken ontwikkeling van de kind(eren). Op deze manier maken we ook de overstap van kinderdagverblijf naar de basisschool minder groot.

De basisschool is een Jenaplanschool. Kinderen leren hier om voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving te zorgen. Iedereen is verschillend en verschillen mogen er zijn. Wij werken daarom wij in stamgroepen: kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zijn samen in 1 groep. We bieden betekenisvol onderwijs, zodat kinderen leren het leven te ontdekken. We gaan hierbij uit van hun kracht en talenten. We zijn een school waar kinderen leren om samen te werken en te leven.

Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren. 

Adresgegevens: Stichting O2A5-Dam 1-4241 BL Arkel-telefoon: 0183- 5666990

Download de schoolgids

Contactgegevens

Het Slijk 7
4133EA Vianen (Utrecht)

Telefoon:
0347375254
Website:
www.kindcentrumwerelds.nl
E-mailadres:
werelds@o2a5.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Liane Tillema

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2757
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Profi Pendi


Foto-impressie