Scholenopdekaart

obs De Schatkist

obs De Schatkist

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dank voor uw interesse in onze school. U vindt hier informatie, feiten en cijfers over onze school. Waar nodig en/of wenselijk geven wij een toelichting hierbij, zodat u een genuanceerd beeld van onze school krijgt.

Bekijkt u vooral ook onze actuele site https://www.obsdeschatkistherwijnen.nl

Wij zijn een school met een grote ambitie. Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel uit van de samenleving. De school vindt partnerschap met ouders en schoolomgeving belangrijk en staat open voor iedereen die betrokken wil worden en een bijdrage wil leveren.

Obs ‘De Schatkist’ biedt “goud” onderwijs, aangeboden door uitstekende professionals werkend vanuit vier elementaire kernwaarden: 
Groei 
Ontdek 
Uniek 
Durf  
Deze kernwaarden dragen bij aan een optimale werk- en leeromgeving voor ouder, kind en leerkracht. Een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te durven groeien tot een uniek mens.

Obs De Schatkist biedt kinderen onderwijs dat er toe doet!!

Ook op onze website kunt u lezen waar onze school voor staat: www.obsdeschatkistherwijnen.nl

Bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.
De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.
Adresgegevens: Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
telefoon: 0183- 566690  

Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Driegang

Download de schoolgids

Contactgegevens

Achterweg 35
4171BA Herwijnen

Telefoon:
0418581315
Website:
www.obsdeschatkistherwijnen.nl
E-mailadres:
schatkist@o2a5.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ben Kennedie

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2782
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie