Scholenopdekaart

Jan Woudsmaschool

Jan Woudsmaschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jan Woudsmaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

De basis van onze missie wordt gevormd door de volgende kernwaarden:
     Samenwerken, Veiligheid, Enthousiasme, Kwaliteit, (Zelf)respect, Verantwoordelijkheid
Onze missie is de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen, zodat leerlingen:
–          hun cognitieve en sociale vaardigheden ontwikkelen;
–          hun creatieve en analytische (denk)vaardigheden ontwikkelen;
–          de kans krijgen hun talenten te ontdekken.
Het is hierbij onze ambitie om:
–          leerlingen centraal te stellen in ons handelen
–          verschillen te zien en daarop in te spelen
–          een educatief partnerschap te hebben met kinderen en ouders
–          respectvol samen te leven en samen te leren

Onze school werkt met de principes van Boeiend Onderwijs. Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’ en is gebaseerd op vijf disciplines:

  • gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
  • persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene
  • systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar
  • mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen
  • teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar. Coöperatieve werkvormen, denkgewoonten, meervoudige intelligentie en gebruikmaken van vormgevers zijn een aantal elementen die terugkomen in ons onderwijs.

Kinderen leren van de leerkrachten, maar ook van en met elkaar door onder meer coöperatieve werkvormen. Eigen verantwoordelijkheid, taakgerichtheid en samenwerken vinden wij daarbij belangrijk. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van het kind. Wie meer aan kan, bieden we uitdaging. Wie meer hulp nodig heeft, krijgt dit van zijn leerkracht in de klas. We streven ernaar ons onderwijs zoveel mogelijk boeiend en betekenisvol aan te bieden.

De school biedt tevens bredeschoolactiviteiten aan, waar kinderen andere talenten van zichzelf kunnen ontdekken op het gebied van muziek, sport, techniek, creativiteit en drama.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Jaargetijden 4
1109AR Amsterdam

Telefoon:
0294450190
Website:
www.janwoudsmaschool.nl
E-mailadres:
directie@janwoudsmaschool.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Monique Gentenaar

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting 'Florente'

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
3346

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie