Scholenopdekaart

Basisschool Het Vogelnest

Basisschool Het Vogelnest

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool Het Vogelnest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Leeuwerik 3
2411KR Bodegraven

Telefoon:
0172614330
Website:
www.basisschoolhetvogelnest.nl
E-mailadres:
m.vannoordtwieringa@stichtingklasse.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Madeleine van Noordt Wieringa

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Klasse

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2745
Website:
www.stichtingklasse.nl

Samenwerkingsverband

St Samenwerkingsverband PO Midden Holland