Scholenopdekaart

PC BS De Acker

PC BS De Acker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

CBS De Acker is een open Protestants Christelijke school, waar kinderen in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Daarbij schenken wij veel aandacht aan taal-/ en leesvaardigheid. Want wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen beter scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Door kinderen veel met taal in aanraking te brengen, helpen wij hen om het beste uit zichzelf te halen. Op onze school hebben we brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier. Zo zijn er Engelse lessen van groep 1 t/m 8, activiteiten met de schoolbibliotheek,' digi-taal', schrijvers in de klas en op veel verschillende manieren lezen. Kortom: C.B.S. de Acker spreekt de taal van de toekomst!

De Acker is gehuisvest op twee locaties. De gebouwen beschikken over moderne lesmethodes, computers, digi-borden, speellokalen en ruime buitenspeelmogelijkheden.

Contactgegevens

Stampioendreef 5
2661 SR Bergschenhoek

Telefoon:
0105211555
Website:
www.cbsdeacker.nl
E-mailadres:
info@cbsdeacker.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Elly Berghout

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Spectrum Stichting voor Protest. Christ. Onderw.

Aantal scholen:
8
Aantal leerlingen:
2053
Website:
www.spectrum-spco.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o.


Foto-impressie