Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Boemerang

Openbare Basisschool De Boemerang

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

"OBS de Boemerang, de school voor jouw toekomst" 

OBS De Boemerang is een openbare basisschool waar alle leerlingen welkom zijn, iedereen mag zijn wie hij of zij is. Wij bereiden kinderen voor op hun leven in een wereld die nu nog toekomst is! Kennisoverdracht blijft hierin erg belangrijk. De aangeleerde kennis laten wij onze leerlingen graag op een creatieve manier verwerken, samen met elkaar, in tweetallen of alleen. OBS de Boemerang staat voor:

-Engels vanaf de peuters (Earlybird school) 

-Kunst en cultuur voor iedereen  (cultuurloperschool)

- Elk kind een eigen device vanaf groep 4 (Snappet, iPad of Chromebook)

- Leerarrangementen (samen leren met en van elkaar binnen een thema)

- Een sociaal veilige school (Kanjermethode) 

- STEAM onderwijs (Science, Technology, Arts, Engineering, Mathematics) 


Download de schoolgids

Contactgegevens

de Meeren 1
4761SB Zevenbergen

Telefoon:
0168323118
Website:
www.basisschooldeboemerang.nl
E-mailadres:
info@basisschooldeboemerang.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marc Embregts

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2981
Website:
www.obo-wbr.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.


Foto-impressie