Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Linde

Openbare Basisschool De Linde

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op Vensters PO (Primair Onderwijs) Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Linde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Contactgegevens

Schoolstraat 3
4751CN Oud Gastel

Telefoon:
0165518065
Website:
www.lindeoudgastel.nl
E-mailadres:
info@lindeoudgastel.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
2981
Website:
www.obo-wbr.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.