Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Koekoek

Openbare Basisschool De Koekoek

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Koekoek.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school en geven wij (waar nodig) een toelichting bij de cijfers en feiten.
Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en wensen wij u veel leesplezier.

Contactgegevens

Koekoeksplein 1 A
3514TT Utrecht

Telefoon:
0302719672
Website:
www.obsdekoekoek.nl
E-mailadres:
directie@obsdekoekoek.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Openb. Primair Onderw. Utrecht

Aantal scholen:
35
Aantal leerlingen:
10076
Website:
spoutrecht.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Utrecht PO