Scholenopdekaart

Informatie over middelbare scholen met denominatie prot. christelijk

Scholen kunnen hun onderwijs inrichten naar een religieuze - of levensbeschouwelijke visie. Scholen voor protestants-christelijk onderwijs baseren hun onderwijs op protestants-christelijke visies, gewoonten en tradities. In deze groep vind je scholen met de volgende denominaties: evangelisch, gereformeerd, reformatorisch, baptistisch, evangelisch-luthers, gereformeerd-vrijgemaakt, Nederlands hervormd en protestants-christelijk.

Zoek scholen met denominatie prot. christelijk

Zoek
Er zijn 350 middelbare scholen met denominatie prot. christelijk.

Hoeveel middelbare scholen met denominatie prot. christelijk zijn er in: (top 5)

Hoeveel middelbare scholen zijn er met denominatie prot. christelijk en onderwijstype: