Scholenopdekaart

Informatie over middelbare scholen met denominatie openbaar

Het openbaar onderwijs is onderwijs zonder een bepaalde godsdienstige of andere levensbeschouwelijke richting als grondslag. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen. Iedere gemeente heeft de plicht om te zorgen voor genoeg openbaar onderwijs. Dit staat in de Grondwet. Zijn er niet voldoende scholen, dan zorgt de gemeente ervoor dat kinderen op een andere manier openbaar onderwijs kunnen volgen. Bijvoorbeeld door vervoer te regelen naar een openbare school verderop.

Zoek scholen met denominatie openbaar

Zoek
Er zijn 476 middelbare scholen met denominatie openbaar.

Hoeveel middelbare scholen met denominatie openbaar zijn er in: (top 5)

Hoeveel middelbare scholen zijn er met denominatie openbaar en onderwijstype: