Scholenopdekaart

Informatie over middelbare scholen met denominatie algemeen bijzonder

Scholen voor algemeen bijzonder onderwijs zijn niet gebonden aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming, maar zijn neutraal. Anders dan openbare scholen worden zij niet direct door de overheid beheerd. Het zijn vaak scholen met een bijzonder onderwijsconcept, zoals Dalton-, Montessori- en Jenaplanscholen. Hoewel de Vrijescholen wel een levensbeschouwelijk grondslag hebben, namelijk de antroposofie, behoren zij ook vaak tot de algemeen bijzondere denominatie. Scholen voor algemeen bijzonder onderwijs worden door stichtingen of verenigingen beheerd.

Zoek scholen met denominatie algemeen bijzonder

Zoek
Er zijn 405 middelbare scholen met denominatie algemeen bijzonder.

Hoeveel middelbare scholen met denominatie algemeen bijzonder zijn er in: (top 5)

Hoeveel middelbare scholen zijn er met denominatie algemeen bijzonder en onderwijstype: