Scholenopdekaart

PENTA college CSG Scala Molenwatering

PENTA college CSG Scala Molenwatering

Uitleg

In het schoolplan omschrijft de school voor een periode van vier jaar hoe zij voor goede kwaliteit gaan zorgen. Je krijgt inzicht in:

  • het onderwijskundig beleid
  • het personeelsbeleid
  • de interne kwaliteitszorg van de school