Scholenopdekaart

Berger SGM

Berger SGM

Uitleg

Hier zie je per onderwijssoort welke profielen/sectoren de leerlingen voor het komende schooljaar gekozen hebben.

Wat is een profiel of sector?
Een profiel of sector is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. Havo- en vwo-leerlingen volgen een profiel vanaf de 4de klas. Vmbo-leerlingen volgen een sector vanaf de 3de klas.

Welke sectoren zijn er?

  • Economie (EC)
  • Techniek (TE)
  • Zorg en Welzijn (ZW)

Een combinatie (Bijvoorbeeld ECTE, COM of intersectoraal programma) is ook mogelijk.

Welke profielen zijn er?

  • Cultuur/Maatschappij (CM)
  • Economie/Maatschappij (EM)
  • Natuur/Gezondheid (NG)
  • Natuur/Techniek (NT)

Een combinatie (Bijvoorbeeld CMEM, COM of intersectoraal programma) is ook mogelijk.