Scholenopdekaart

Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles,

Uitleg

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe zij zorgleerlingen begeleiden, welke middelen ze hiervoor inzetten en hoe het contact met de ouders geregeld is.

Zorgleerlingen zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.