Scholenopdekaart

Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Uitleg

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe zij zorgleerlingen begeleiden, welke middelen ze hiervoor inzetten en hoe het contact met de ouders geregeld is.

Zorgleerlingen zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.