Scholenopdekaart

Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Uitleg

In het schoolplan omschrijft de school voor een periode van vier jaar hoe zij voor goede kwaliteit gaan zorgen. Je krijgt inzicht in:

  • het onderwijskundig beleid
  • het personeelsbeleid
  • de interne kwaliteitszorg van de school