Scholenopdekaart

Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Montessori High School, school van OSG Piter Jelles

Uitleg

Hier zie je meer informatie over het personeel op instellingsniveau. Een instelling kan bestaan uit één school of meerdere scholen vormen samen een instelling. Je ziet onder andere de leeftijdsverdeling, aantal fte, ziekteverzuim (uitval van het personeel door het tonen van het verzuimpercentage) en leerlingen per medewerker.

Direct en indirect personeel
Er wordt een onderscheid gemaakt naar direct personeel (onderwijsgevend en direct ondersteunend personeel) en indirect personeel (indirect ondersteunend personeel en management). Klik hier voor de exacte indeling.