Scholenopdekaart

Praktijkschool de Faam

Praktijkschool de Faam

Uitleg
Hier zie je waar de leerlingen naartoe gaan als zij de school verlaten. Je ziet hoeveel leerlingen gaan werken en hoeveel er een vervolgopleiding gaan doen. De percentages kan je vergelijken met een landelijk gemiddelde.