Scholenopdekaart

Praktijkschool de Faam

Praktijkschool de Faam

Uitleg

Scholen zijn verplicht de veiligheid van de leerlingen te onderzoeken. Hiervoor kan de school de vragenlijst van Scholen op de kaart gebruiken, een vragenlijst van een onderzoeksbureau, of een eigen vragenlijst.

Schoolklimaat omschrijft de ‘sfeer’ op school. Veiligheid heeft te maken met de mate waarin leerlingen zich veilig voelen op school.

Aantal respondenten
Onder de eerste grafiek zie je hoeveel leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld.

Informatie over pesten
Op deze pagina vind je ook het veiligheidsbeleid en het anti-pestprogramma van de school. En eventueel de namen van de anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon van de school.

Vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de school.