Scholenopdekaart

Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen

Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen

Over deze school

Denominatie: Reformatorisch

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is de leerlingen te vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.
 
We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven en de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis en vaardigheden als in de toerusting en vorming en in de omgang met elkaar.
Ons doel is de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, die in afhankelijkheid van Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest verantwoordelijkheid nemen.
 
We willen gedegen onderwijs geven. De onderwijsontwikkeling vindt plaats via onze cirkel van de zes V’s:
visie, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid, verantwoording en verbinding.
 
Meer informatie over onze school vindt u op onze site: www.jfsg.nl

Contactgegevens

De Stroekeld 142
7463CA Rijssen

Telefoon:
0548542205
Website:
www.jfsg.nl
E-mailadres:
info@jfsg.nl

Bestuursgegevens

Vereniging voor VO op Reformatorische Grondslag

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
2455
Website:
www.jfsg.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo


Bezoek deze school

dinsdag 14 januari 2020 vanaf 19:30

voorlichtingsavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). Inloop om 19:00 uur. Einde om 21:30
Meer informatie