Scholenopdekaart

Sancta Maria Mavo

Sancta Maria Mavo

Uitleg

Doorstroom onderbouw laat zien hoeveel procent van de leerlingen niet blijft zitten in de onderbouw.
Onderbouw zijn de leerlingen uit leerjaar 1 en 2.

Doorstroom bovenbouw laat zien hoeveel procent van de leerlingen hun diploma haalt zonder te blijven zitten.
Bovenbouw zijn de leerlingen vanaf leerjaar 3.

Om tot het driejaarsgemiddelde te komen wordt er een berekening per schooljaar gemaakt.
Vervolgens wordt er een gemiddelde voor 3 schooljaren berekend.