Scholenopdekaart

Alkwin Kollege

Alkwin Kollege

Uitleg

In deze indicator zie je het gemiddelde eindcijfer per onderwijssoort van de school. Het eindcijfer is een afgerond getal per vak op de cijferlijst van de leerling. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) dat de leerling voor dat vak behaald heeft te berekenen.

Sommige scholen laten ook de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort en/of per vak zien. Je ziet dan het schoolexamen (SE), het centraal Examen (CE) en het eindcijfer.

Let op! Het eindcijfer is niet hetzelfde als het SE-cijfer + het CE-cijfer gedeeld door twee, doordat:

  • sommige leerlingen wel het SE doen voor een vak maar geen CE;
  • het gemiddelde eindcijfer een afgerond getal is op de cijferlijst van de leerling. Het SE-cijfer en het CE-cijfer zijn getallen met 1 decimaal.

Let op! Voor vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).